- Komerční sdělení -living
Středa, 29 května, 2024
- Komerční sdělení -living

U starého mlýna vznikl neobvyklý rodinný dům v nízkoenergetickém standardu

spot_img

Starý větrný mlýn na okraji obce Zbyslavice v Čechách je známou dominantou. Tento historický objekt byl dlouhodobě rekonstruován a patřila k němu nefunkční novodobá přístavba. Investor přišel s požadavkem tuto přístavbu oživit, ponechat z ní sklep a přistavit obytnou stavbu – rodinný dům. Měl podpořit nevšední krásu lokality a oživit již zmizelou historickou stopu. Tou byla původní budova, která kdysi dávno ke mlýnu patřila a bydleli v ní majitelé mlýnu.

Přistavit moderní obytné prostory k historickému větrnému mlýnu tak, aby nepůsobily jako pěst na oko, je již na první pohled obtížný úkol. Ing. arch. David Kotek z ateliéru PROJEKTSTUDIO EUCZ si však s ní poradil s odvahou a úctou k místu i době vzniku mlýna. Výsledkem je moderní přízemní novostavba s atypickým půdorysem ve formě hvězdice.

Zrekonstruovaný mlýn
Moderní přízemní novostavba s atypickým půdorysem ve formě hvězdice, má sedlové střechy a svojí velikostí neohrožuje dominantnost bílé válcové hmoty kamenného mlýna. Zdroj: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Má sedlové střechy a svojí velikostí neohrožuje dominantnost bílé válcové hmoty kamenného mlýna. Kompaktní střechy i fasády pokrývají dřevěné štípané šindele, které nenápadně odkazují na dřevo jako základní materiál již neexistujících staveb.

Rekonstrukce mlýnu jako jedna část projektu

„Celková stavba byla rozčleněna na rekonstrukci větrného mlýna a přístavbu rodinného domu, která zahrnovala i domovní přípojku elektro, studnu, přípojku vody, řešení splaškové kanalizace a vsaku, dešťovou kanalizaci včetně retence a vsaku. Součástí projektu bylo také řešení nezbytných pěších a zpevněných ploch a teras. Původní větrný mlýn byl staticky a stavebně sanován, poškozené prvky vyměněny nebo doplněny. V interiéru jsou zřízeny obytné prostory s novými schodišti,“ vysvětluje proměny, které bylo třeba provést architekt David Kotek.

Zrekonstruovaný starý dům se šindelemi na fasádě
Kamenné dlažby jsou z materiálu vytěženého na místě. Zdroj: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Dřevěné stropy, suterén z původní stavby, dřevohliníková okna

Nová zděná přízemní stavba stojí na monolitických základech a patkách. Suterén, který zůstal po bývalé přístavbě byl sanován a nově zastropen. Nosné konstrukce jsou kombinací zděného keramického zdiva s ŽB věnci s částečně nosnou ocelovou rámovou konstrukcí. Ta je doplněna dřevěnými fošňovými stropy, které spolu s konstrukcí vytvářejí jednoduchý sedlový krov.

Fasáda objektu je řešena jako provětrávaná konstrukce s vnějším obkladem ze štípaných modřínových šindelů, sedlové střechy mají vícevrstvou provětrávanou skladbu. Dřevohliníková okna a dveře s tepelně izolačním sklem zabezpečují dostatek světla v interiéru. Fasádu ozvláštňují lemování antracitovými plechy.

Uvnitř překližka a beton

Male hands drawing abstract unfinished kitchen interior sketch. Architecture and engineering concept. 3D Rendering

Vnitřní povrchy kombinují obkladové desky z překližky a betonovou hlazenou podlahu se zabudovaným vytápěním. Hygienické prostory a kuchyně mají atypické stěrkové vrstvy. Zajímavostí je, že rodinnému domu patří nejen novodobá vrtaná studna, ale také původní zachovalá kamenná studna, síť dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsak dešťových vod. Splašková kanalizace je přes septik svedena do dvoustupňové kořenové čističky. Dům je vytápěn elektricky vlastní fotovoltaickou elektrárnou s doplňkovými solárními panely pro TUV.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora